Om oss

Ända sedan starten har vi haft siktet inställt på att skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande för alla barn.
Vi vill ta vara på varje barns naturliga upptäckarglädje och nyfikenhet.Vi arbetar utifrån läroplanen och vi vill tillsammans skapa en rolig, trygg, lärorik miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vår förskola erbjuder en miljö fri från allergener såsom pälsdjur, rök och starka dofter samt erbjuder vid behov en individuell anpassad kost.

 

Verksamheten genomsyras av värdegrunden, barnens behov och lärandet. Vi vill att våra barn ska känna trygghet, ansvar och självkänsla i vår miljö. Där får de möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar med oss vuxna som förebilder. Vi tror på det kompetenta barnet, vilket speglas i vårt förhållningssätt och vår barn-och kunskapssyn. När vi arbetar med våra projekt delas barnen in i grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses. För oss är den dagliga utevistelsen viktig. Den värnar om barnens hälsa, välbefinnande och utveckling. Med vårt centrala läge går vi regelbundet på utflykter till biblioteket, lekparker, skogen och pulkabacken. 

Vision

Tanken med Allergiförskolan Rönnen är att det ska gå barn hos oss med eller utan allergier i samma barngrupp. 

Värdegrund

Vi vill skapa en miljö där alla känner sig trygga och välkomna  både barn, föräldrar och personal. Varje barn ska bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå. Vi ska bemöta varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, kultur, religion och särskilda behov.

Läroplan

För mer information e-posta till info@allergiforskolanronnen.se¨ eller ring 0703-616562.